Kauba tagastamise tingimused

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 56-le on tarbijal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Perioodi arvestus algab päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani. 14-päevane taganemisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.

Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tellija isiklikke vajadusi või mis on valmistatud kliendi esitatud tingimuste kohaselt.

Kui ostja lepingust taganeb, tagastame talle tema poolt tasutud summa võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 päeva peale tagastatud kauba tagasisaamist. Ostja peab meilt saadud kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb saata avaldus e-posti aadressile info@sisustussalong.ee järgneva infoga:

– tagastatava või tellitud toote nimetus
– tellimuse esitamise kuupäev
– toote kättesaamise kuupäev
– ostja ees- ja perekonnanimi
– fotod tootest
– ostja kontaktandmed

Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Ostjal on e-poest tellitud kaubaga õigus tutvuda viisil, mis võimaldab tutvuda kauba olemuse, omaduste ja toimimisega. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib kaupu käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes. Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Originaalpakendist eemaldatud kaup tuleb uuesti pakendada viisil nii, et see ei saaks kannatada tagasisaatmise käigus.
Kauba tagastamisega seotud kulud kannab ostja.
Tagasimaksed teeme kasutades sama makseviisi, mida ostja kasutas makse tegemiseks, kui eelnevalt ei ole kokku leppinud teisiti. Kauba eest tasutud summa tagastame 14 päeva jooksul.