Kauba garantiitingimused

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 218 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale.
Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma.

Puuduse ilmnemisel tuleb saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile info@sisustussalong.ee:
– tellitud toote nimetus
– tellimuse esitamise kuupäev
– ostja ees- ja perekonnanimi
– fotod puudusega tootest
– ostja kontaktandmed

Peale avalduse kättesaamist võtame Teiega ühendust 7 päeva jooksul, et leppida kokku edasine tegevus puuduse täpsustamiseks ja kõrvaldamiseks.